Kolektivní smlouva 2022

Dne 16.12.2021 byla podepsána kolektivní smlouva platná od 1.1.2022 do 31.12.2022

Bylo dohodnuto následující:

  • Navýšení mezd o 4% do tarifní hodinové mzdy a 4% do objemu smluvních mezd
  • navýšení příspěvku na dovolenou o 300 Kč na celkových 1 500 Kč
  • navýšení měsíčního příspěvku na penzijní připojištění o 150 Kč
  • Stravenky v hodnotě 100 Kč budou za každou odpracovanou směnu

Přesné znění kolektivní smlouvy naleznete v příloze této stránky.

Kolektivní smlouva obsahuje jako přílohy tyto dokumenty:

  • Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů
  • Pravidla pro poskytování příspěvků na penzijní připojištění
  • Tabulka tarifních sazeb
  • Stravovací řád
  • Mzdový řád

Soubory ke stažení: