Právní pomoc

Právní pomoc

Odborový svaz dopravy poskytuje svým členům bezplatnou právní pomoc ve více oblastech. Nejen (samozřejmě) v oblasti řešení dopravních nehod a situací, se kterými se může řidič při vykonávání své práce setkat, ale i v oblasti trestního práva, správního práva, přestupkového práva a občanského práva, včetně práva rodinného.

Kdy žádat o právní pomoc?

  • při všech vážných dopravních nehodách, kdy došlo ke zranění nebo usmrcení účastníka nehody
  • v případech, kdy při nehodě vznikla vysoká materiální škoda některému účastníku nehody
  • v případech vzájemných protichůdných názorů na příčinu, viníka, popis nehody apod.


Mimo těchto případů, kdy doporučujeme bez výjimky o právní pomoc požádat, můžete požádat o pomoc i ve všech ostatních případech, kdy se domníváte, že by se právní pomoc mohla hodit.
 

Jak správně postupovat při žádosti o právní pomoc?

Pro vypsání žádosti je třeba osobně se dostavit do kanceláře ZO OSPLD BRNO na Mendlově náměstí 19 (2. patro), kde bude sepsána žádanka o právní pomoc a budete kontaktováni s právníkem. Naše ZO podá následně žádost na předsednictvo OSD o schválení této pomoci.

Pro akutní právní pomoc je možno přímo telefonovat do kanceláře 734 866 145 nebo 734 866 150.

Právní servis zajišťují: 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D., MBA. – právní poradenství v kanceláři ZO OSPLD BRNO

JUDr. Martina Roučková – právní poradenství v pracovně právních vztazích a občanského práva

JUDr. Jana Pejchalová – Sdružení ochrany nájemníku (SON) | www.son.cz