Postup při hlášení pojistné události

  1. Každou škodní událost nahlaste do 10 dnů na ZV OSD, stačí i telefonicky na číslo 734 866 135 nebo 734 866 145
  2. Zápis o škodě (nehodě) u technika střediska podepisujte jen po pečlivém přečtení. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, nechte si je na vozovně řádně vysvětlit a samozřejmě máte právo být přítomen při projednání této záležitosti na ZV OSD.
  3. Promlčecí doba u škodní události je 3 roky od jejího vzniku. Po uplynutí této doby se vystavujete nebezpečí neproplacení škody ze strany pojišťovny.
  4. Po obdržení faktury na Vaše jméno a dalších dokladů o škodní události se dostavte osobně co nejdříve do kanceláře OSD na Mendlově náměstí 19, k podepsání protokolu pro pojišťovnu.
  5. Všechny ostatní náležitosti včetně podání hlášenky pojišťovně už za Vás zařídíme.
  6. Pokud do 60 dnů od sepsání protokolu neobdržíte vyjádření od pojišťovny o ukončení pojistné události, obraťte se na kancelář ZO OSD kvůli vysvětlení o Vaší pojistné události.