Zákon č. 309/2006, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kromě Zákoníku práce je základním zákonem v oblasti BOZP zákon č. 309/2006 Sb.