Únor 2024

Dobrý den,
za poslední měsíc se opět stalo několik důležitých věcí, o kterých bychom vás rádi informovali.

Volby do dozorčí rady: V dubnu budou volby do dozorčí rady a naše odborová organizace má možnost do volebních komisí nominovat 12 lidí – 6 členů a 6 náhradníků. Volby se uskuteční v pondělí 8. dubna, v úterý 9. dubna a ve středu 10. dubna. Pro účast v komisích podnik poskytne uvolnění z práce. Prosíme zájemce o nahlášení jména do volebních komisí, případné dotazy zodpoví Libor Weinstein nebo Jarda Ticháček.

ALLRISK: Začínáme spolupracovat se společností Allrisk, která spolupracuje se všemi pojišťovnami na trhu. Mohou poskytnout individuální pomoc našim členům v oblasti právní ochrany (rodinný právník), v oblasti ochrany příjmů od zaměstnavatele, pojištění motorových vozidel, majetkového a životního pojištění atd. Zakládají si na osobním přístupu. Postup při sjednávání bude následující: Zájemce se ohlásí na telefonu 734 866 145 a bude nasměrován na konkrétního člověka u firmy Allrisk.

Nová vyhláška: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví číslo 260/2023 o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy je v platnosti od 1.1.2023 a vyvolala obrovský zájem, protože zpřísňuje podmínky zdravotní způsobilosti pro řidiče tramvají. Vyhláška způsobila problémy v celé republice a DPMB se spolu se všemi dopravními podniky obrátil na Ministerstvo zdravotnictví s požadavkem na změnu vyhlášky. Zatím je tedy potřeba vyčkat, jak celá věc dopadne. Podnik i odborová organizace prosí všechny řidiče o trpělivost, věc je v řešení a všichni doufáme, že se to rychle podaří.

Schůzka s Jaroslavem Homolou: Porada s vedoucím technického provozu ED Jaroslavem Homolou se konala v úterý ráno. Byli jsme informováni o pokračující rekonstrukci vozovny Pisárky, kde budou stavební práce pokračovat minimálně 6 – 8 měsíců a část vozovny bude rozkopaná, o nové smlouvě s firmou, dodávající písek do tramvají, o postupu při řešení zápisu řidičů do poruchových lístků apod. Apeloval právě na zápisy všech poruch, protože jen tak se může každá jednotlivá věc napravit. Sdělil nám rovněž obrovský nárůst ceny za náhradní díly, zejména u tramvají Škoda 45 Forcity a u Draků. Některé opravy jsou mnohem náročnější i na počet hodin práce. Cena za škody tak enormně roste. Kolega Homola apeluje na řidiče, ať si tyto věci uvědomí.

Pojištění odpovědnosti:  Kolega Ticháček sděluje, že roční pojistný limit na řidiče je zatím 150 000, 200 000 nebo 250 000 a může se stát, že při velké škodě bude vyčerpán. Budeme jednat na pojišťovně o novém limitu 300 000. Možnost změny ročního limitu bude od 30.3. 2024, ale můžete se hlásit již teď s dotazy nebo s novým zařazením. Prosíme dále řidiče autobusů, kteří jezdí jako brigádníci mimo území ČR, ať se připojistí na územní rozsah „SVĚT“. Naše odborová organizace tuto možnost nabízí za mírný příplatek v řádu stokorun.

Plavání: Zájemci o příspěvek na plavání se mohou dostavit do naší kanceláře k přihlášení na rok 2024 (čerpání proběhne v roce 2025). Příspěvek je podnikový benefit a je pro všechny zaměstnance na HPP, nejen pro členy odborové organizace.Systém odměňování v dělnických profesich: K novému systému odměňování v dělnických profesích nemáme příliš mnoho nových informací, v přípravě je určité zpoždění a v současné době není hotov ani Katalog dělnických profesí. Pokud budeme mít nějaké informace, podáme vám aktuální zprávu.

Zasílání zpráv pro členy: lednovou zprávu jsme poslali všem našim členům, u kterých známe emailovou adresu a do dnešního dne si ji přečetlo zhruba 36 % příjemců. Prosím řekněte všem, kteří si občas stěžují na to, že z odborů jim nic nechodí, ať si zkontrolují emailovou poštu – jestli zprávy nejsou v nevyžádané poště, ve spamu apod. Budeme vás informovat každý měsíc. Návod jak nastavit email tak aby nechodily emaily do spamu nebo do hromadné pošty najde na našem webu.