Zákon č. 309/2006, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci