Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Nejčastěji kladené dotazy

Nejčastěji kladené dotazy

Zaměstnavatel mi uložil zaplatit pokutu, kterou dostal on za porušení jízdního řádu. Jsem povinen takovou pokutu zaplatit?

Řidič může dostat pokutu pouze na porušení zákona č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění. Ostatní pokuty, plynoucí ze smluvního závazku mezi objednavatelem dopravy (např. krajem) a provozovatelem nelze přenášet na zaměstnance. Tento postup je nezákonný.


Proč vstupovat do odborů?

Vstupem do odborů získáte zázemí velké organizace, která pomáhá řešit především Vaše pracovně-právní spory a problémy v této oblasti, dává svým členům potřebné informace, které od zaměstnavatele nedostanete a pro své členy připravuje řadu benefitů a výhod – v oblasti peněžní i nepeněžní.


Kdo se mě zastane při sporech se zaměstnavatelem?

Pokud jste členem odborové organizace, pak je to právě vaše základní organizace, která Vám poskytne právní pomoc, v drtivé většině přes odborový svaz, jehož je ZO členem.


Můžu být členem odborů anonymně?

Ano, tato možnost existuje, o Vašem individuálním členství bude mít informaci jen centrála svazu.


Proč kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance, tedy i pro ty, kteří nejsou v odborech?

Tato skutečnost vyplývá z platné legislativy. Při kolektivním vyjednávání zastupují odborové organizace všechny zaměstnance a vyjednané výhody platí rovněž pro všechny zaměstnance, nelze tedy vyjednat kolektivní smlouvu pro určitou skupinu zaměstnanců.


Poskytují odbory právní pomoc?

Ano, odbory poskytují právní pomoc členům odborů v oblasti pracovního práva, a to zejména v případech dopravních nehod, způsobení škody zaměstnavateli, jiných událostí v dopravě v souvislosti s výkonem zaměstnání a v případech podezření na porušování zákoníku práce a BOZP ze strany zaměstnavatele.


Poskytují odbory právní služby pro členy odborů?

Jiné právní služby členům odborů zajistí zprostředkováním u advokáta, přičemž o způsobech platby se dohodnete předem na odborech. V některých případech je možný příspěvek odborů.