Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Předseda

Předseda

Libor Weinstein

V dopravním podniku jsem od vyučení elektromechanikem v roce 1985, od roku 2011 jsem předsedou ZO OSPLD BRNO. Dodnes jezdím ve volném čase jako řidič tramvaje, abych byl neustále v kontaktu s řidiči.

Jako 1. místopředseda a člen dozorčí rady DPMB ve své práci zastupuji všechny zaměstnance DPMB.

Co se mi líbí na dopravním podniku?

Líbí se mi činnost dopravního podniku jako taková. Jsme doslova "krev velkoměsta". Jsem spokojen i s faktem, že na pracovištích působí opravdoví profesionálové v tom nejlepším slova smyslu a zajištují každodenní fungování. Pravě proto jsem zde již 35 let.

Co se mi nelíbí na dopravním podniku?

Na mnoha pracovištích ubývají profesionálové, což je důsledek špatné personální práce podniku. V našem podniku neexistuje personální oddělení ve smyslu práce s lidmi. Dalším problémem který se táhne celá léta, je špatná komunikace a to především mezi vedením a odbory, vedením a středním článkem, středním článkem a nejbližšími podřízenými. Je s podivem, že za takové situace podnik funguje v této kvalitě, na kterou jsou cestující zvyklí.

Co bych do budoucna rád změnil?

Chtěl bych dodat odvahu zaměstnancům nebát se říkat svůj názor a využívat svá práva. Rád Vám v tom budu nápomocen.


 Kontakt

E-mail: lweinstein@ospld-brno.cz

Mob.: +420 734 866 150 

kl.: 4830