Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Seznam benefitů a výhod

Seznam benefitů a výhod

JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ ZAMĚSTNANCI ČLENSTVÍ V ODBORECH?

Základní Organizace odborového svazu pozemní a letecké dopravy již od svého založení nabízí všem členům velké množství benefitů a výhod. Jedná se převážně o finanční dary při různých životních událostech nebo také ve formě nadstandardních služeb, jako je bezplatná právní pomoc. Níže přinášíme podrobný přehled všech aktuálních finančních a sociálních benefitů, darů a dalších výhod pro členy naší odborové organizace. Naleznete zde také seznam dalších činnost, které svým členů nabízíme.

Finanční dary


 - Dar při životním výročí člena

 • 30 let - 500 Kč
 • 40 let - 500 Kč
 • 50 let - 1 000 Kč
 • 60 let - 1 000 Kč

 

- Dar při životním výročí člena klubu seniorů

 • 70 let a 75 let - 700 (Šeky)
 • 80 let a dále po 5 letech - 1 000 Kč (Šeky)

 

- Dar při prvním odchodu člena do SD nebo ID

 • SD - 1 000 Kč
 • ID - 1 000 Kč

 

- Dar při narození dítěte člena

 • 1 000 Kč

 

- Dar k při dlouhodobé nemoci člena delší než 5 měsíců

 • 1 500 Kč

 

- Podpora v úmrtí člena

 • úmrtí člena - 2 000 Kč
 • úmrtí člena klubu seniorů - 1 000 Kč
 • úmrtí rodinného příslušníka člena * - 500 Kč
 • úmrtí rodinného příslušníka klubu seniorů * - 500 Kč

 

- Úmrtní fond (členem je každý kdo platí roční příspěvek 50 Kč)

 • úmrtí člena - 3 000 Kč
 • úmrtí rodinného příslušníka člena * - 1 500 Kč


 - Příspěvek na ubytování na dětském táboře

 • maximálně za 21 dnů - 50 Kč/den
 • pouze v době letních prázdnin
 • bez doprovodu rodičů
 • nevztahuje se na příměstské tábory
 • pouze po předložení potvrzení o účasti na táboře

 

- Další příspěvky

 • právní pomoc zdarma (více info ZDE)
 • kompenzační dar 500 Kč ročně, pro členy, kteří nejsou pojištěni u naší odborové organizace
 • příspěvky na zájezdy, kulturní a sportovní akce
 • pořádání akcí a zážitkových programů pro děti členů
 • dar členkám k MDŽ
 • vánoční dar
 • možnost pronájmu rekreační chaty "Kozí horka" na Brněnské přehradě (více info ZDE)

 

* - Za rodinné příslušníky člena, se považují manžel, manželka, registrovaný partner/partnerka, druh, družka (pokud žijí ve společné domácnosti) a děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem; dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo nemohou být zaměstnány pro nemoc, anebo jsou pro tělesné nebo mentální postižení trvale neschopny k práci.

 

Další činnost, kterou odborová organizace vykonává.

 • kontroly bezpečnosti práce (BOZP)
 • vyjednání kolektivní smlouvy a výhod s tímto spojenými
 • kontrola dodržování kolektivní smlouvy zaměstnavatelem
 • právní poradna, nejen v pracovně právních záležitostech
 • při řešení pracovního úrazu přítomnost předsedy ZO
 • při řešení škodní události, přítomnost předsedy ZO
 • pomoc odborů při řešení při podezření na nemoc z povolání
 • přítomnost odborů při projednávaní možného vzniku nemoci z povolání
 • komunikace se společností v BOZP otázkách (kategorizace prací, úprava procesů)
 • zastupování, řešení stížností (hodnocení, povyšování, vytýkací dopisy)
 • zastupování odborářů při stížnostech
 • dohled nad odboráři, kteří podali stížnost vůči společnosti, zamezení možné perzekuce
 • možnost registrace do programu MULTISPORT
 • výhodné telefonní tarify - VODAFONE (více info ZDE)

 

Jak se registrovat?

Každý zaměstnanec se může jednoduše registrovat vyplněním jednoduché přihlášky ZDE a stát se členem odborové organizace odborového a začít získávat všechny dostupné benefity!

Každý zaměstnanec svým vstupem podpoří sociální dialog v naší firmě, uzavření kvalitní kolektivní smlouvy, která stanovuje pracovní, mzdové a sociální záležitosti týkající se všech zaměstnanců.

 

Nebuďte těmi, co se jenom vezou !!!