Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Stanovy OSPLD

Stanovy OSPLD

V současné době platí stanovy Odborového svazu pozemní a letecké dopravy schválené na sněmu OSPLD dne 15.12.2021. Tyto stanovy naleznete v příloze.