Tento obsah není na webu pro návštěvníky viditelný!
Vedení ZO OSPLD BRNO

Vedení ZO OSPLD BRNO

Předsedou Základní organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy DPMB je Libor Weinstein, který tuto funkci zastává jako uvolněný funkcionář.  Dalším uvolněným pracovníkem je první místopředseda ZO OSD, kterým je Ing. Jaromír Ticháček. 

Funkci hospodáře ZO OSD zastává Martin Bušek.