Slevová karta Orlen Benzina

CO JE BENEFITNÍ PROGRAM ORLEN Benzina?

Benefitní program ORLEN Benzina je určen pro členy ZO OSPLD a nabízí tankování s atraktivní slevou 2,20 Kč za litr v síti čerpacích stanic ORLEN Benzina v České Republice prostřednictvím Tankarty BENEFIT.

JAK ZÍSKÁM VÝHODY TK BENEFIT? 

Jako první krok nahlásíte vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu Jaromíru Ticháčkovi (734 866 145) nebo Martinovi Buškovi (734 866 135). Následně Vám přijde e-mail od ORLENU a pak budete postupovat podle jejich pokynů. 

JAK MOHU ZAČÍT KARTU VYUŽÍVAT? 

Na kartu je nutné vložit peněžní prostředky, a to vkladem přímo na čerpací stanici nebo bankovním převodem. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol najdete na úvodní obrazovce po přihlášení do zákaznickém portálu tankarta.cz (přihlašovací údaje najdete v e-mailu) po kliknutí na okénko Předplatba a Dobít kredit. Platbu můžete zaslat ručně nebo pomocí QR kódu. 

JAKÉ JSOU LIMITY PRO DOBÍJENÍ TANKARTY BENEFIT? 

U bankovního převodu není nastaven žádný limit. Při vkládání (nabíjení) peněžních prostředků na čerpací stanici je limit stanoven na 50 000 Kč denně na jedné čerpací stanici. 

JAKÉ JSOU LIMITY PRO ČERPÁNÍ POHONNÝCH HMOT? 

Limity pro čerpání pohonných hmot jsou: 

  • 6 000 Kč/den
  • 12 000 Kč/týden
  • 20 000 Kč/měsíc

JAK JE NASTAVENA SLEVA NA PALIVO?

Sleva se nestanovuje z prodejní ceny paliva na stojanech čerpací stanice, ale z ORLEN Benzina vyhlašované ceny. ORLEN Benzina vyhlašovaná cena je cena garantovaná společností ORLEN Benzina zpravidla pro následující týden platná na všech čerpacích stanicích ORLEN Benzina v České Republice. Ve velmi výjimečných situacích (např. prudký nárůst cen paliv) může být vyhlašovaná cena změněna i v rámci týdne. 

JAK FUNGUJE VYÚČTOVÁNÍ A VÝPOČET SLEVY? 

Při tankování je na účtence zobrazena stojanová cena bez slevy. Na konci zúčtovacího období (zúčtovacím obdobím se rozumí jeden kalendářní měsíc) dojde k přepočtu slev z ORLEN Benzina vyhlašované ceny a pak bude vyčíslena celková sleva za daný měsíc, která bude připsána na Váš zákaznický účet. Příklad vyúčtování: 

Cena PHM na čerpací stanici 45,40 Kč/l 

Platba za 10 litrů PHM 454 Kč 

Vyhlašovaná cena Orlen Benzina 44,17 Kč/l 

Příklad slevy z vyhlašované ceny 2,20 Kč/l 

Sleva, která bude připsána na účet Tankarty 34,30 Kč tj.: 454,00 – (44,17–2,20)x10 (sleva je připisována po měsíční uzávěrce, cca 3. den v měsíci) 

Pokud by byla vyhlašovaná cena po slevě vyšší než cena stojanová, klient tankuje za cenu stojanovou. 

KDE ZJISTÍM VYHLAŠOVANOU CENU PALIVA?

Vyhlašovanou cenu najdete pouze v aplikaci a nebo na webu po přihlášení ke svému zákaznickému účtu.  

MOHU NA KARTU NAKUPOVAT I JINÝ SORTIMENT NEŽ PALIVO? 

V síti čerpacích stanic ORLEN Benzina můžete nakupovat i jiné zboží, záleží na nastavení v zákaznickém portálu (karty-přehled karet-detail karty-povolený sortiment). U partnerských čerpacích stanic (Shell, OMV, EuroOil) pouze pohonné hmoty a zboží související s provozem vozidla. U partnerských čerpacích stanic není možné uplatňovat žádnou slevu. 

JAK ZRUŠIT KARTU, KDYŽ UŽ JI NECHCI VYUŽÍVAT?

Pro zrušení TK BENEFIT kontaktujte prosím zákaznické centrum na mailové adrese mojekarta@benzina.cz. ORLEN Benzina vrátí peněžní prostředky složené formou předplatby obvykle do 15 kalendářních dnů od obdržení Vaší žádosti, a to na bankovní účet, na který požadujete prostředky zaslat. Karta automaticky zaniká v případě ukončení členství v odborové organizaci a finanční prostředky ORLEN Benzina vrátí peněžní prostředky. 

JE MOŽNÉ VYDAT KARTU NA IČO?

Není. Jedná se o benefitní program určený pro fyzické osoby, které jsou zaměstnancem našich obchodních partnerů. Výdaje spojené s TK BENEFIT nelze uplatnit v účetnictví. 

KDY MI KARTA PŘIJDE? 

Karty a PIN kódy obdržíte přibližně do tří týdnů od vyplnění elektronické objednávky. Karty a PIN kódy chodí zvlášť. PIN kódy doručujeme doporučeně prostřednictvím České pošty. 

CO MÁM UDĚLAT, POKUD MI KARTA NEBO PIN DO TŘÍ TÝDNŮ NEDORAZÍ?

Kontaktujte prosím zákaznické centrum na čísle 800 102 800 nebo mailové adrese mojekarta@benzina.cz. 

KOLIK KARET MOHU MÍT K JEDNOMU ÚČTU? 

V rámci programu Tankarta Benefit můžete mít k jednomu účtu maximálně 2 karty.