Nejčastěji kladené dotazy

Zaměstnavatel mi uložil zaplatit pokutu, kterou dostal on za porušení jízdního řádu. Jsem povinen takovou pokutu zaplatit?

Řidič může dostat pokutu pouze na porušení zákona č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění. Ostatní pokuty, plynoucí ze smluvního závazku mezi objednavatelem dopravy (např. krajem) a provozovatelem nelze přenášet na zaměstnance. Tento postup je nezákonný.

Proč vstupovat do odborů?

Vstupem do odborů získáte zázemí velké organizace, která pomáhá řešit především Vaše pracovně-právní spory a problémy v této oblasti, dává svým členům potřebné informace, které od zaměstnavatele nedostanete a pro své členy připravuje řadu benefitů a výhod – v oblasti peněžní i nepeněžní.

Kdo se mě zastane při sporech se zaměstnavatelem?

Pokud jste členem odborové organizace, pak je to právě vaše základní organizace, která Vám poskytne právní pomoc, v drtivé většině přes odborový svaz, jehož je ZO členem.

Můžu být členem odborů anonymně?

Ano, tato možnost existuje, o Vašem individuálním členství bude mít informaci jen centrála svazu.

Proč kolektivní smlouva platí pro všechny zaměstnance, tedy i pro ty, kteří nejsou v odborech?

Tato skutečnost vyplývá z platné legislativy. Při kolektivním vyjednávání zastupují odborové organizace všechny zaměstnance a vyjednané výhody platí rovněž pro všechny zaměstnance, nelze tedy vyjednat kolektivní smlouvu pro určitou skupinu zaměstnanců.

Poskytují odbory právní pomoc?

Ano, odbory poskytují právní pomoc členům odborů v oblasti pracovního práva, a to zejména v případech dopravních nehod, způsobení škody zaměstnavateli, jiných událostí v dopravě v souvislosti s výkonem zaměstnání a v případech podezření na porušování zákoníku práce a BOZP ze strany zaměstnavatele.

Poskytují odbory právní služby pro členy odborů?

Jiné právní služby členům odborů zajistí zprostředkováním u advokáta, přičemž o způsobech platby se dohodnete předem na odborech. V některých případech je možný příspěvek odborů.