D07, Dopravní služby ED, TD, AD

Tato směrnice stanovuje zásady pro zabezpečení dopravní služby v DPMB, s výjimkou lodní dopravy.