Kolektivní smlouva 2024

Dne 18.12.2023 byla podepsána kolektivní smlouva platná od 1.1.2024 do 31.12.2025

Bylo dohodnuto následující:

  • Od 1.1.2024 dojde k navýšení mezd u všech zaměstnanců DPMB o 5%
  • Od 1.6.2024 může dojít k navýšení mezd u všech zaměstnanců DPMB o 2%

Přesné znění kolektivní smlouvy naleznete v příloze této stránky.

Kolektivní smlouva obsahuje jako přílohy tyto dokumenty:

  • Zásady pro poskytování ostatních sociálních nákladů
  • Pravidla pro poskytování příspěvků na penzijní připojištění
  • Tabulka tarifních sazeb
  • Stravovací řád
  • Mzdový řád

Soubory ke stažení: