Pojištění odpovědnosti DPMB na rok 2024

Vážení kolegové, milé kolegyně, rádi bychom vám sdělili důležitou informaci ohledně vašeho pojištění odpovědnosti za škody, způsobené zaměstnavateli.

Pojištění odpovědnosti za škody, způsobené zaměstnavateli, sjednává a rovněž platí za své členy Základní organizace OSPLD a výroční den pojistky je 30.3. 2024. K tomuto datu dochází ke změně některých parametrů pojistky. Připomínáme základní ustanovení Zákoníku práce: výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout 4,5-násobek jeho průměrného měsíčního výdělku (§ 257, ods. 2 ZP).

Pojistka ZO OSPLD pojišťuje naše členy za škody, způsobené DPMB jako hlavnímu zaměstnavateli a zároveň pojišťuje i za škody u jiného zaměstnavatele v případě DPČ nebo DPP. Pro letošní rok nabízíme novou variantu ročního pojistného plnění, a to ve výši 300 000 Kč. Varianty 100 000 a 150 000 jsou bez doplatku, ostatní varianty jsou s následujícím doplatkem:

pojistná částkaČR – řidičiSVĚT – řidičiČR – mechanici
100 000000
150 0000700 Kč0
200 0001 000 1 400 Kč0
250 0001 500 Kč2 100 Kč500 Kč
300 0002 000 Kč2 800 Kč700 Kč

Vybranou variantu je třeba nahlásit na ZO OSPLD a následně Vám bude přidělen variabilní symbol a zařadíme Vás do vybrané skupiny. Zároveň je možné i v průběhu roku změnit skupinu pojištění, stačí nahlásit požadavek místopředsedovi nebo hospodáři.  

Vaše spokojenost je pro nás prioritou, a proto jsme připraveni odpovědět na veškeré vaše dotazy.

Jaromír Ticháček, telefon: 734 866 145

Martin Bušek, telefon 734 866 135