Leden 2024

Dobrý den,
za poslední měsíc se opět stalo několik důležitých věcí, o kterých bychom vás rádi informovali.

Pravidelná setkání Závodního výboru (ZV): konají se každých 14 dní v zasedací místnosti kanceláře na Mendlově náměstí 19. V DPMB má naše odborová organizace 13 dílenských výborů a z každého výboru má právo účasti na jednání ZV 1 člen. Jednou za měsíc se na Vás budeme obracet s informací, co se stalo, co bylo projednáno, co se chystá do budoucna. Budou to zprávy o činnosti celé naší Základní organizace.

Pozvaní hosté na ZV: do poloviny roku budeme zvát vedení DPMB na jednání ZV, což se v roce 2023 setkalo s velice kladnou odezvou. Budeme v tom pokračovat i v roce 2024 a určitě se dozvíme spoustu zajímavých informací, a naopak budeme mít možnost přednést naše návrhy a připomínky.

Informační email: Zprávy Vám budeme i nadále zasílat z emailové adresy info@ospld-brno.cz, nová bude pouze hlavička emailu: Informace – ZO OSPLD BRNO

Novela Zákona o daních z příjmu – limit pro benefity: od 1.1.2024 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmu, která přináší některé změny ve zdanění zaměstnaneckých benefitů. Pro každý rok bude stanovena výše limitu (je to polovina průměrné mzdy v České republice), do kterého může zaměstnanec čerpat nepeněžní benefity. Pro rok 2024 je tento limit 21 983 Kč. V případě DPMB se to týká následujících benefitů: příspěvek na dovolenou, příspěvek na dětský tábor, příspěvek na vstupenky do divadla, na dopravu na zájezdy, odměny za životní a pracovní výročí a při prvním odchodu do důchodu, příspěvek na zlepšení kondice (sauna, plavání), masáže a pololetní benefit při nevyužití příspěvku na penzijní připojištění. Pokud zaměstnanec v průběhu roku vyčerpá ve výše uvedených příspěvcích limit 21 983 Kč, další benefity mu nebudou poskytnuty. 

Nový systém odměňování: DPMB připravuje u dělnických profesí nový systém odměňování, který se spustil v Ústředních dílnách a funguje zde přibližně rok. Jsou vytvořeny přípravné týmy pro jednotlivá pracoviště, předseda ZO OSPLD BRNO – Libor Weinstein nebo 1. místopředseda Jaromír Ticháček se jednání těchto týmu pravidelně účastní. Celý proces je na začátku, kolegové pracují na katalogu dělnických profesí a připravují se obecné podmínky. Informace by každému zaměstnanci, kterého se to týká, měli podat jeho přímí nadřízení.

Právní pomoc: začátkem roku byla poskytnuta právní pomoc ve dvou zajímavých případech: kolegyně požádala o právníka v souvislosti se sražením chodce, za které nenese naprosto žádnou vinu, ale přesto byla předvolaná k podání vysvětlení protiprávního jednání. Při předběžném jednání bylo navrženo zavinění 50 : 50, což kolegyně odmítla. Bude následovat správní řízení. Druhý případ je kolega ve Znojmě, který vykázal špinavé a hlučné cestující romského původu z autobusu, za což byl obviněn z úmyslného narušení občanského soužití. Právní pomoc má každý člen ZO OSPLD BRNO zdarma a můžete ji využít ve všech případech protiprávního jednání vůči své osobě v pracovně-právních sporech. V případě zájmu a informací volejte 734 866 145 – Jarda Ticháček.

Připravované akce: v sobotu se koná zabijačka v Kobylnicích, v pátek 2.2. bude závod motokár pro členy a ostatní zaměstnance v KART aréně, který organizuje Miloslav Grégr. Plán zájezdů jsme posílali a je možné se na jednotlivé akce hlásit. Ostatní akce připravujeme a budeme o nich včas informovat. Pokud má kdokoliv z členů nápad na samostatnou akci pro členy, jsme připraveni každému pomoci při organizaci. Zavolejte nebo se zastavte a probereme to u nás v kanceláři.