Květen 2024

Dobrý den,

za poslední měsíc se opět stalo několik důležitých věcí, o kterých bychom vás rádi informovali.

Volby statutárů OSPLD – Za měsíc, konkrétně 4. června 2024, proběhne za rozšířeném zasedání Závodního výboru volba statutárního předsedy a 1. místopředsedy. Současnému předsedovi Základní organizace Liboru Weinsteinovi a 1. místopředsedovi Jaromíru Ticháčkovi končí pětiletý mandát. Jednotlivé dílenské výbory mohou na uvedené funkce navrhovat kandidáty do 21. května a kandidovat na uvedené funkce může každý člen naší odborové organizace.

Nový předseda DV AD Slatina – Dílenský výbor č.6 AD Slatina si jako svého nového předsedu zvolil Petra Novotného.

Schůze s GŘ – V pondělí 13. května 2024 proběhla schůzka odborových organizací s generálním ředitelem a vedením podniku. Porady se zúčastnil generální ředitel Ing. Havránek, správní ředitelka JUDr. Lukavská, technicko-provozní ředitel Ing. Žůrek, jako zástup za Ing. Seitla Petr přišel Chudáček, za odbory J. Ticháček, M. Kábela, M. Pospíšil a K. Gritzbach. V diskusi se probíraly následující témata:

  • Zavedení nového systému odměňování – proběhlo postupně na všech střediscích, spuštění se plánuje od 1. června 2024
  • Případné navýšení tarifních mezd od června 2024 – vedení podniku bude teprve řešit na velké poradě. Vedení podniku pečlivě sleduje chování některých řidičů, kteří zejména na „Stěžovníku“ nevybíravým způsobem útočí na vedení některých středisek a také na tiskovou mluvčí. Tento typ diskuse v některých momentech přesáhl slušné meze a působí velmi negativně.
  • Příspěvek na dlouhodobý investiční projekt (známý pod zkratkou DIP) – proběhne prezentace o produktu, případné zavedení příspěvku podniku bude diskutováno na podzim s možným počátkem od 1.1.2025.
  • Pravidelné setkání na dopravních střediscích – podle Kolektivní smlouvy je možné 1 x za ¼ roku, je potřeba domluvit termíny a s vedoucími se pravidelně scházet, stejně tak s dopravním ředitelem.
  • Dovolená a organizace přidělování na dopravních střediscích – podle informací se připravuje nová verze aplikace „Doprava“, kde by se mohl tento problém řešit. Podle nás je nežádoucí stav, kdy řidič v lednu odevzdá dovolenku a následně je ve velké nejistotě, protože na středisku mu dovolenku nikdo nechce podepsat.  
  • Pozitivní alkotesty – odbory i vedení odmítají toleranci jakéhokoliv množství alkoholu, převážně u řidičů a navrhují přísný postup zcela v duchu vnitropodnikových směrnic.
  • Nové rozdělení a prodloužení služeb –  požádal jsem pana Chudáčka o přehled průměrné délky služeb za poslední 3 roky, protože dotaz se pravidelně opakuje a podle podniku klesá počet vozokilometrů, takže k uvedenému problému s délkou služeb by nemělo docházet.
  • Ponechat linku 50 v odklonové trase – není v tuto chvíli na pořadu dne, linka se vrací do původní trasy. Vedení podniku přijalo naši připomínku jako zajímavý námět do budoucna, podobné náměty se vyskytují na více linkách.
  • Stav vozového parku – v současné době je dostatek trolejbusů, je schválen nákup 40 kusů tramvají 45T a brzy bude potřeba řešit obnovu vozového parku plynových autobusů, protože stáří autobusů na plyn už dosahuje skoro 10 let.  Otázkou do budoucna zůstává podpora plynových pohonů ze strany EU – nevíme, co bude.

Právní pomoc pro členy odborové organizace – je možné v případě pracovně-právních problémů a dopravních nehod zdarma a každý člen ZO OSPLD BRNO si může o takovou pomoc zažádat. Důrazně upozorňujeme, že v kanceláři odborové organizace nemáme přístup do podnikové aplikace „DOPRAVA“ a jen velmi omezený přístup do INTRANETU. Musíme proto spoléhat na Vás, že se ozvete v případě problémů sami.

Každý člen má nárok na právní pomoc v případech: vážných dopravních nehod se zraněním nebo velkou hmotnou škodou, dopravních nehod s jasně neurčeným viníkem, s jasným úmyslem poškodit našeho řidiče MHD a snahou hodit nehodu na něho, v případech pracovně-právních problémů (pracovní smlouva, pracovní zařazení, odměňování, dovolená, denní a týdenní odpočinky, pracovní úrazy apod.) Samozřejmě jsou naši právníci k dispozici i ve všech ostatních problémech, stačí jen zavolat a informovat se.

Pojištění vozidel – Nabízíme velmi výhodné povinné ručení nebo havarijní pojištění pro osobní vozidla od ČPP se slevami od 40% do 55%. Více na čísle 734 866 135 nebo na webu OSPLD v sekci BENEFITY.

Prodej telefonů – Z důvodu dlouhodobé spolupráce s operátorem VODAFONE nabízíme výhodný prodej telefonů ze slevou 20%. Více informací Vám podá hospodář Martin Bušek na čísle 734 866 135.