Duben 2024

Dobrý den,

za poslední měsíc se opět stalo několik důležitých věcí, o kterých bychom vás rádi informovali.

Volby do Dozorčí rady DPMB 2024 – 2029

Výsledky voleb do dozorčí rady které se konaly dne 8.4.2024 – 10.4.2024

Volební účast: 1329 voličů (58,19 %) z celkového počtu aktivně legitimovaných voličů.

Pořadí podle počtu hlasů:

  • 1. – Ing. Jan Seitl – 624 hlasů
  • 2. – Ing. Roman Fila – 454 hlasů
  • 3. – Petr Novotný – 409 hlasů
  • 4. – Libor Weinstein – 251 hlasů
  • 5. – Miloslav Gregr – 176 hlasů
  • 6. – Karel Gritzbach – 152 hlasů
  • 7. – Milan Pospíšil – 38 hlasů.

Do dozorčí rady zaměstnanci zvolili Ing. Seitla a Ing. Filu a jejich mandát začíná dne 22.5.2024. Petr novotný a Libor Weinstein jsou náhradníci.

Všem našich členům, kteří se voleb zúčastnili, děkujeme a rovněž děkujeme všem, kteří podpořili naše kandidáty. Výsledky jsou daleko za očekáváním naší odborové organizace.

Odchod z naší odborové organizace – před Velikonocemi podal odhlášku předseda dílenského výboru č.6 AD Slatina p. Miloslav Gregr. Svým jednáním značně poškodil naše kandidáty ve volbách, protože odmítl respektovat skutečnost, že závodní výbor navrhl dne 12.3.2024 Petra Novotného a Libora Weinsteina. Při svojí volební kampani použil jako grafickou předlohu naše volební letáky a podle našeho názoru porušil autorské dílo a parazitoval na dobrém jménu obou kolegů. Jeho jednání považujeme za nevhodné a poškozující dobré jméno naší odborové organizace.

Nová pojistka – je platná od 30.3.2024 tohoto roku do 29.3.2025. Ještě jednou se obracíme na všechny naše členy s upozorněním, aby dobře zvážili výši svojí roční pojistné částky. Stále je nejvíce našich řidičů pojištěno na 150 000 Kč / 10% roční pojistné částky, což odpovídá průměrnému měsíčnímu hrubému příjmu 33 333 Kč. Důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel může ze zákona předepsal náhradu škody pouze do výše 4,5 násobku hrubého měsíčního příjmu. Budeme rádi, když nám zavoláte a můžeme se o tomto problému pobavit.

Nový systém odměňování – začala další fáze přechodu na nové odměňování dělnických profesí. Máme k dispozici katalog dělnických profesí, podle kterého budou zaměstnanci zařazování. Začaly také pohovory na jednotlivých střediscích s každým dělníkem. Případné stížnosti budou řešit odborní ředitelé.

Právní pomoc pro členy odborové organizace – je možné v případě pracovně-právních problémů a dopravních nehod zdarma a každý člen ZO OSPLD BRNO si může o takovou pomoc zažádat. Důrazně upozorňujeme, že v kanceláři odborové organizace nemáme přístup do podnikové aplikace „DOPRAVA“ a jen velmi omezený přístup do INTRANETU. Musíme proto spoléhat na Vás, že se ozvete v případě problémů sami.

Příklad: právní pomoc bude podle našeho názoru potřebovat kolega, který byl účastníkem nedávné tragické nehody u zastávky „Svratecká“. Pokud je kolega členem odborové organizace, doporučujeme okamžitě se obrátit na své předáky a celou věc řešit.

Každý člen má nárok na právní pomoc v případech: vážných dopravních nehod se zraněním nebo velkou hmotnou škodou, dopravních nehod s jasně neurčeným viníkem, s jasným úmyslem poškodit našeho řidiče MHD a snahou hodit nehodu na něho, v případech pracovně-právních problémů (pracovní smlouva, pracovní zařazení, odměňování, dovolená, denní a týdenní odpočinky, pracovní úrazy apod.) Samozřejmě jsou naši právníci k dispozici i ve všech ostatních problémech, stačí jen zavolat a informovat se.

Prodej chatky na Kozí Horce – prodej se uskutečnil na konci loňského roku. Byl tím dovršen několik let trvající proces, kdy se nejprve řešil pozemek pod chatou, následně špatný zápis do katastru nemovitostí a nakonec došlo k vlastnímu prodeji. Stalo se tak doslova za minutu dvanáct. V katastru nemovitostí byla chata zapsána pod špatným názvem organizace a neexistujícím číslem IČO. Dlouho jsme společně s novým majitelem hledali cestu k nápravě a jen zázrakem se podařilo všechno vyřešit. Reálně hrozilo, že chata propadne ve prospěch státu. Píšeme zde o tom jen proto, že někteří kolegové mají k tomuto kroku výhrady. Prodej chaty byl odsouhlasen před několika lety, chata nebyla řádně zkolaudovaná a nebylo možné provést žádné potřebné revize (kominík odmítl podepsat revizní zprávu a navrhl okamžitě chatu zavřít) a každoroční udržování nebylo v silách naší organizace.

Pojištění vozidel – Nabízíme velmi výhodné povinné ručení nebo havarijní pojištění pro osobní vozidla od ČPP se slevami od 30% do 50%. Více na našich internetových stránkách v sekci BENEFITY.

Prodej telefonů – Z důvodu dlouhodobé spolupráce s VODAFONE nabízíme prodej telefonů ze slevou 20%. Více informací Vám podá hospodář Martin Bušek na čísle 734 866 135