Březen 2024

Dobrý den,
za poslední měsíc se opět stalo několik důležitých věcí, o kterých bychom vás rádi informovali.

Volby kandidátů do dozorčí rady: V úterý 12.3.2024 byli na Závodním výboru zvoleni jako kandidáti za naši odborovou organizaci do dozorčí rady Libor Weinstein a Petr Novotný (řidič AD Slatina). Volby se uskuteční ve dnech 8.4. – 10.4. 2024, budou zvoleni dva členové dozorčí rady za zaměstnance a dva náhradníci. Zástupci odborů v dozorčí radě jsou velice důležití, protože DR kontroluje hospodaření podniku, schvaluje strategické projekty a má k dispozici základní ekonomické ukazatele. Prosíme vás o účast ve volbách a podporu našich kandidátů.

Pojistka a změny v pojištění: Do pátku 22.3.2024 je možnost nahlásit změny v pojistce za škodu, způsobenou zaměstnavateli. Nabízíme variantu 100 000 a 150 000 jako základní bez doplatku a varianty 200 000, 250 000 a 300 000 za doplatek. Bohužel pojištění se neustále zdražuje a nejsme schopni udržet vysoký standard pojistky bez toho, abychom nežádali u některých variant doplatek. Zároveň nabízíme i pojištění do zahraničí pro ty kolegy, kteří mají dohodu u firmy, které jezdí do zahraničí. Prosím důkladně zvažte své pojištění. Částka vašeho pojištění by měla přesáhnout 4,5 vašeho hrubého měsíčního příjmu. Změna v pojištění je možná i v průběhu roku, a to vždy k 1. dni v měsíci. 

Nový způsob odměňování: Na poradě u GŘ nám byl představen materiál „Nový způsob organizace práce a odměňování zaměstnanců v dělnických profesích od 1.6.2024“. U dělnických profesí na úsecích ekonomické a správní ředitelky a na úsecích dopravního a technicko-provozního ředitele má dojít k zavedení nového způsobu odměňování, který se již rok zkouší v Ústředních dílnách. Podle tohoto materiálu by měli být zaměstnanci odměňováni podle složitosti práce, kvalifikace a osobního výkonu. Podnikový materiál tvrdí, že systém časových pásem neumožňuje spravedlivé hodnocení podle výkonu, ztěžuje spravedlivé odměňování a brání v přijímání kvalitních uchazečů. Podle nového systému mají být zaměstnanci v dělnických profesích zařazeni do 3 tarifních stupňů a každý tento stupeň je rozdělen do 3 tarifních skupin. Do 15.3.2024 bude finalizován Katalog dělnických profesí (původní termín byl 31.12.2023) a zaměstnanci budou dle tohoto katalogu rozděleni do tarifů a jejich zařazení bude s nimi projednáno do 15.4.2024. Nový způsob bude zaveden nejpozději od 1.6.2024.

Porada u GŘ: Konala se v pondělí 11.3.2024 od 13.00. Bylo nám sděleno:

  • podnik uvažuji o nových benefitech (např. DIP – dlouhodobý investiční plán)
  • fungování systému IDS JMK (financování v situaci, kdy linky DPMB obsluhují zastávky mimo území města Brna a naopak linky IDS obsluhují uvnitř města Brna)
  • nový způsob odměňování – viz výše
  • příprava prověrek BOZP (budou v posledním květnovém týdnu)

Kolegové upozornili na problémy ve vozovně Pisárky v souvislosti s probíhající stavbou – překážející stavební materiál, nevhodný přístup k tramvajím a špatné osvětlení v noci. Naše odborová organizace předala vedení podniku dopis ZO OSPLD o dopravní situaci uvnitř města Brna. 

Výpočet dovolené: Dotaz řidiče – hodiny dovolené pro jednotlivé dny se stanovují podle normy pro jednotlivé turnusy, čili pro turnus 4 + 2 je 1 normovaná směna 8,58 hodiny a pro turnus 5 + 2 je to 8,08 hodiny.

Zájezdy: Nově nabízíme volná místa na zájezd Senior klubu. V sobotu 18.5. organizujeme zájezd s prohlídkou krásného historického města Čáslav a odpoledne s návštěvou zámku a obory ve Žlebech. Podrobnosti na nástěnkách nebo na telefonu 734 866 145. Stále jsou volná místa na zájezd do polské tržnice v Kudowé Zdroji dne 20. dubna a asi 4 – 6 posledních míst do Salzburgu ve dnech 8.5. – 12.5.2024.

Nabídka telefonů: Protože dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme se společností  VODAFONE, dostali jsme nabídku na nové telefony a další elektroniku se slevou, která může dosáhnout až 20 % z běžné ceny na trhu. Bližší podrobnosti Vám v případě zájmu podá Martin Bušek na čísle 734 844 134.

Plavání: Stále je možnost přihlásit se na plavání od DPMB, a to do konce listopadu tohoto roku. Je třeba navštívit naši kancelář na Mendlově náměstí 19 a podepsat žádost.